สายให้อาหารทางสายยางแบบมีกระเปาะ x 10 แพ๊ค

3,000.00 ฿

EZ TUBE C (มีกระเปาะ)

ข้อต่อทางเข้า มาพร้อม EZ Step ผลิตจากพลาสติกประเภท Poly Propylene (PP) ที่ลักษณะเป็นเกลียว สำหรับหมุนเข้ากับกระเปาะหยด ผลิตจากพลาสติก พีวี ซี ใส สามารถสังเกตเห็นการไหลของอาหาร เหมาะสำหรับอาหารที่มีความหนืดต่ำ สายส่ง ผลิตจากพลาสติก พีวี ซี ใส สามารถสังเกตเห็นอาหารที่ไหลผ่าน มีความยาวรวมตลอดชุดประมาณ 110 + / – 10 ซม. มีรางรอก สำหรับควบคุมการเปิด-ปิด การไหลของอาหาร ปลายทางออก มีข้อต่อลักษณะหางปลา พร้อมฝาปิด สำหรับต่อเข้ากับสายให้อาหารได้

จำนวน 20 เส้น

Placeholder
สายให้อาหารทางสายยางแบบมีกระเปาะ x 10 แพ๊ค

แจ้งชำระเงิน