โฟมรักษาแผล ขนาด (15 ซม. x 30 ซม. x 3 ซม.) x 20 ชิ้น

10,000.00 ฿

RVACC DRESSING

รักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก แผลเรื้อรัง เช่น แผลกดทับ แผลผู้ป่วยเบาหวาน

Placeholder
โฟมรักษาแผล ขนาด (15 ซม. x 30 ซม. x 3 ซม.) x 20 ชิ้น

แจ้งชำระเงิน