วี โซเดียม เคซิเนต 1 กิโลกรัม x 10 ถุง

12,000.00 ฿

วี โซเดียม เคซิเนต

ผู้ที่ต้องการสร้างมวลกล้ามเนื้อ วี โซเดียม เคซีเนต เป็นโปรตีนที่ย่อยและดูดซึมช้าสำหรับผู้ที่ต้องการโปรตีน

Placeholder
วี โซเดียม เคซิเนต 1 กิโลกรัม x 10 ถุง

แจ้งชำระเงิน